Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Organizator
Patronaty
Partnerzy

VIII MAZOWIECKI KONWENT INFORMATYKÓW

VIII Mazowiecki Konwent Informatyków odbył się w dniach 15–16 marca 2018 r. w Hotelu Zajazd Piastowski w Kazimierzu Dolnym.

 

Goście specjalni spotkania:


Grzegorz Zajączkowski
Lider Cyfryzacji przy Komisji Europejskiej, w Ministerstwie Cyfryzacji odpowiedzialny m.in. za projekt Widok.gov.pl - opowie, w jaki sposób samorządy mogą skorzystać z centralnego serwisu statystyk wykorzystania usług publicznych

 

Dariusz Maślak
Zastępca Kierownika Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa - przedstawi rozwiązanie techniczne i założenia projektu e-Protokół

 

Kamil Folga

Ekspert ds. bezpieczeństwa sieciowego - pokaże, w jaki sposób i za pomocą jakich narzędzi badać podatności i zabezpieczyć system telefonii IP.

 

 

Wśród poruszonych tematów znalazły się m.in.:

 • jak tworzyć nowoczesne e-usługi zorientowane na użytkownika
 • jak działa portal widok.gov.pl i jak go wykorzystać na potrzeby gminy
 • jak skonfigurować WordPressa, by był wydajny i bezpieczny
 • w jaki sposób przygotować się do stosowania nowego rozporządzenia o ochronie danych
 • kto i w jaki sposób atakuje instytucje publiczne i jakie wiążą się z tym konsekwencje
 • o realizacji projektu elektronizacji zamówień publicznych
 • co robić, żeby systemy informatyczne wspierały pracę urzędu
 • o współpracy gmin i powiatów w procesie realizacji swoich obowiązków ustawowych
 • o elektronicznym protokole wdrażanym w sądach
 • pracownicy IT a potrzeby administracji publicznej

VII MAZOWIECKI KONWENT INFORMATYKÓW

VII Mazowiecki Konwent Informatyków odbył się w dniach 23–24 października 2017 r. w Hotelu 500 Zegrze.

 

Goście specjalni spotkania:


Mariusz Misiek
Główny Architekt Integracji w Ministerstwie Cyfryzacji – opowiedział o wymianie danych rejestrowych za pomocą powstającej właśnie Platformy Integracji Usług i Danych

 

Dariusz Maślak
Zastępca Kierownika Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa – przedstawił rozwiązanie techniczne i założenia projektu e-Protokół

 

Kamil Folga
Ekspert ds. bezpieczeństwa sieciowego – pokazał, w jaki sposób i za pomocą jakich narzędzi badać bezpieczeństwo Wi-Fi oraz skonfigurować sieć bezprzewodową odporną na ataki

 

Na spotkaniu można było dowiedzieć się m.in:

 • o wymianie informacji rejestrowych przez Platformę Integracji Usług i Danych
 • o roli i zakresie funkcjonalnym centralnego systemu e-Zamówienia
 • jak oszczędnie i bezpiecznie zarządzać dokumentami i informacjami
 • o technikach i narzędziach walki ze współczesnymi zagrożeniami
 • jak pozyskiwać informacje o osobach korzystających z e-usług urzędu
 • o optymalizacji kosztów druku w urzędzie
 • jakie korzyści daje stosowanie urządzeń hiperkonwergentnych
 • o najnowszym oprogramowaniu do backupu danych
 • jak wdrożyć open source’owe narzędzia pracy grupowej w urzędzie
 • jak chronić informacje i dokumenty przed cyberprzestępcami
 • o dobrych praktykach świadczenia usług elektronicznych przez urzędy
 • jak bezpiecznie skonfigurować sieć bezprzewodową w instytucji
 • jak działa elektroniczny protokół w sądach

VI MAZOWIECKI KONWENT INFORMATYKÓW

VI Mazowiecki Konwent Informatyków odbył się w dniach 27-28 października 2016 r. w Hotelu Lamberton w Ołtarzewie.

 

Goście specjalni spotkania:

 

Sebastian Christow – dyrektor Departamentu Gospodarki Elektronicznej w Ministerstwie Rozwoju – opowie o korzyściach z udostępniania płatności bezgotówkowych w urzędach oraz o wnioskach jakie płyną z pierwszych pilotażowych wdrożeń w gminach

 

Krzysztof Binkowski – ekspert ds. bezpieczeństwa – pokaże, jak bezpiecznie i bez ryzyka infekcji analizować malware za pomocą bezpłatnego oprogramowania.

 

Andrzej Kaczmarek – dyrektor Departamentu Informatyki w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – wyjaśni jaka będzie rola i obowiązki ABI w świetle unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

 

Wśród poruszanych tematów znalazły się m.in.:

 • o projektach wspierających rozwój e-administracji realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego
 • jak ulepszyć stronę WWW dzięki narzędziom do analizy odwiedzin
 • jak łatwo wdrożyć płatności bezgotówkowe w urzędzie
 • jaki sprzęt wybrać na stację roboczą do urzędu
 • w jaki sposób budować witryny i e-usługi, by były przydatne użytkownikom
 • za pomocą jakich narzędzi zbudować tanie contact center w urzędzie
 • o konsolidacji służb informatycznych na przykładzie sądów
 • jak skonfigurować prosty wieloplatformowy i bezpłatny backup
 • czy outsourcing druku się opłaca
 • jak przeciwdziałać atakom malware na stacjach użytkowników
 • o zmianach w bezpłatnej aplikacji EMUiA
 • jak wykorzystywać kody kreskowe w systemach EZD
 • o zaletach najnowszych technologii druku pigmentowego
 • jakie zmiany czekają ABI po wejściu w życie europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
 • jak skorzystać z bezpłatnego narzędzia do analizy wirusów wykorzystującego technikę sandboksingu

V MAZOWIECKI KONWENT INFORMATYKÓW

V Mazowiecki Konwent Informatyków odbył się w dniach 5-6 listopada 2015 r. w Hotelu Rewita Rynia w Białobrzegach.

 

Goście specjalni spotkania:

Jarosław Pasek – z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji – przedstawił najnowsze działania resortu w zakresie cyfryzacji państwa oraz możliwości jakie daje nowa wersja ePUAP podmiotom publicznym

Ewa Janczar – zastępca Dyrektora Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – opowiedział o standaryzacji e-usług i partnerstwie na rzecz cyfryzacji województwa

Mariusz Bogucki – Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego– zaprezentował wewnętrzy portal informacyjny urzędu i pokazał jak Intranet wspiera codzienne funkcjonowanie instytucji

Na spotkaniu można było dowiedzieć się m.in:

 • jakie standardy e-administracji obowiązują w województwie mazowieckim
 • jakie normy powinien spełniać sprzęt komputerowy w administracji publicznej
 • w jaki sposób obniżyć koszty wydruku i usprawnić produkcję dokumentów papierowych w urzędzie
 • jakie funkcje powinien mieć urzędowy Intranet i jak go wdrożyć
 • o możliwościach backupu heterogenicznych środowisk IT
 • jak skutecznie monitorować infrastrukturę teleinformatyczną urzędu
 • w jaki sposób zadbać o bezpieczeństwo stacji roboczych i serwerów
 • o nowych trendach i funkcjach w oprogramowaniu dziedzinowym
 • jak w instytucji uruchomić serwer faksowy z wykorzystaniem open source
 • jak nowe technologie wpływają na koszty eksploatacji drukarek
 • jak wspierać przedsiębiorców za pomocą narzędzi Pojedynczego Punktu Kontaktowego
 • jakie są aktualne trendy, zagrożenia i rozwiązania bezpieczeństwa dla urządzeń mobilnych
 • jak za pomocą oprogramowania do rozpoznawania mowy przyśpieszyć tworzenie dokumentów
 • o licencjonowaniu oprogramowania w środowiskach zwirtualizowanych

IV MAZOWIECKI KONWENT INFORMATYKÓW

IV Mazowiecki Konwent Informatyków odbył się w dniach 29-30 maja 2014 r. w Hotelu Tatar w Rawie Mazowieckiej.

 

Wśród poruszanych tematów znalazły się m.in.:

 • Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego
 • Inwentaryzacji sprzętu w gminie za pomocą narzędzi open source
 • Łączenie danych z różnych rejestrów a odpowiedzialność karna informatyka
 • Kierunki rozwoju administracji publicznej w XXI w.
 • Krajowe Ramy Interoperacyjności –wymaganie bezpieczeństwa dla systemów teleinformatycznych
 • E-administracja w oczach Polaków – wnioski dla urzędów wynikające z badań MAC
 • Zmiany w przepisach o informatyzacji

III Mazowiecki Konwent Informatyków

III Mazowiecki Konwent Informatyków odbył się w dniach 12–13 września 2013 r. w Hotelu Ekwos w Grębiszewie k. Mińska Mazowieckiego. Udział w konwencie stanowił doskonałą okazję do wymiany doświadczeń i dyskusji nad zagadnieniami IT i ich zastosowaniem w administracji. Podczas konwentu uczestnicy wzięli udział w wykładach i prelekcjach poświęconych najważniejszym zagadnieniom dotyczącym IT w sektorze publicznym oraz zapoznali się z ofertą nowych technologii i produktów.

 

Wśród poruszanych tematów znalazły się m.in.:

 • bezpieczeństwo stacji roboczych w sieci urzędu
 • praktyka stosowania elektronicznych skrzynek podawczych
 • budowa dostępnej strony WWW administracji publicznej
 • korzyści z wirtualizacji stacji roboczych na przykładzie Uniwersytetu Łódzkiego
 • informatyzacja instytucji a procedury administracyjne
 • współpraca rządu i samorządu przy realizacji projektów IT
 • rozwój sieci szerokopasmowych na Mazowszu    
 • przykłady e-usług w gminach i powiatach
 • przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Do wygłoszenia prelekcji zaproszono przedstawicieli: Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Centrum Projektów Informatycznych, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Agencji Rozwoju Mazowsza, Uniwersytetu Łódzkiego oraz pracowników urzędów powiatowych i gminnych województwa, a także ekspertów i współpracowników miesięcznika „IT w Administracji”.

II MAZOWIECKI KONWENT INFORMATYKÓW

II MAZOWIECKI KONWENT INFORMATYKÓW odbył się w dniach 13-14 września 2012 r. w Grębiszewie k. Mińska Mazowieckiego. W konwencie wzięło udział blisko 120 osób. Podczas konwentu uczestnicy wzięli udział w wykładach i prelekcjach poświęconych najważniejszym zagadnieniom dotyczącym IT w sektorze publicznym oraz zapoznają się z ofertą nowych technologii i produktów. Udział w konwencie stanowił doskonałą okazję do wymiany doświadczeń i dyskusji nad zagadnieniami IT i ich zastosowaniem w administracji.

 

Wśród poruszanych tematów znalazły się m.in.:

 • możliwości inwestycyjne jst w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego
 • zagadnienia ochrony danych osobowych w administracji publicznej
 • rola gminy w obsłudze centralnych ewidencji (na przykładzie CEIDG)
 • modernizacja sieci komputerowej w małych placówkach
 • prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej
 • postępowanie administracyjne z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
 • przykłady naruszeń bezpieczeństw witryn administracji publicznej
 • kierunki rozwoju administracji publicznej w XXI w. - automatyzacja procesów biznesowych
 • budowa dostępnej strony WWW placówek publicznych
 • interoperacyjność samorządów, czyli jak za pomocą teleinformatyki skrócić czas załatwiania spraw w urzędzie
 • zabezpieczanie witryn internetowych w administracji publicznej
 • elektroniczne skrzynki podawcze, czyli e-administracja w praktyce

 

Partonat nad II Mazowieckim Konwentem Informatyków objęło:

 • Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
 • Ministerstwo Gospodarki
 • Centrum Projektów Informatycznych
 • Marszałek Województwa Mazowieckiego
 • Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 • Urząd Komunikacji Elektronicznej
 • Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki

XIII MAZOWIECKI KONWENT INFORMATYKÓW

XIII MAZOWIECKI KONWENT INFORMATYKÓW odbył się w dniach 24-25 października 2011 r. w Białobrzegach. W konwencie wzięło udział blisko 120 osób, w tym przedstawiciele władz samorządowych, doświadczeni specjaliści i prawnicy związani z sektorem publicznym. W trakcie wykładów i warsztatów omawiane były zagadnienia, które na co dzień, w bieżącej pracy sprawiają najwięcej problemów.

 

Wśród poruszanych tematów znalazły się m.in.:

 • Rządowe projekty informatyzacji państwa a korzyści dla samorządów

 • Centralny BIP: korzyści dla małych placówek zobowiązanych do prowadzenia BIP

 • Rola gminy w obsłudze centralnych ewidencji (na przykładzie CEIDG)

 • Dobre praktyki w zakresie budowy sieci szerokopasmowych

 • Aplikacje wspierające pracę komisji wyborczych i obsługę wyborów powszechnych

 • Od internetu w gminie do monitoringu wideo w radiowozie

 • Rozwiązania 4G dla gmin (wideomonitoring, dostęp do Internetu)

 • Usługi informatyczne dla samorządów w modelu cloud computing

 • Modernizacji sieci komputerowej w małej placówce

 • Aplikacje do zarządzania dokumentacją i budżetem

 • Najnowsze zmiany w Instrukcji Kancelaryjnej 

Partonat nad XIII Mazowieckim Konwentem Informatyków objęło:

 • Ministerstwo Gospodarki

 • Centrum Projektów Informatycznych MSWiA

 • Marszałek Województwa Mazowieckiego

 

Idealną okazją do wymiany doświadczeń było także wieczorne spotkanie w mniej formalnej atmosferze z przygotowanymi przez organizatora atrakcjami. Uczestnicy wspominali dawne czasy, kiedy elektroniczna rozrywka oznaczała grę na poczciwych 8-bitowcach.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.